Onze manier van werken

Algemeen

Methodisch werken

Zorg in Balans werkt methodisch. Methodisch werken is een vorm van procesbesturing. Het heeft als doel iets op een beheerste, gestructureerde en gecontroleerde wijze te laten verlopen. Wij gebruiken onder andere de methode Heijkoop, deze methode zetten wij in als tool om begeleiders op een vanzelfsprekende manier de cliënt opnieuw te laten leren kennen. Dit leidt tot een genuanceerdere kijk op de lichaamstaal, verwachtingen, denken over en beleven van de cliënt en zichzelf. Er ontstaat een betekenisvolle manier van kijken. Die nieuwe kijk heeft invloed op het contact en de relatie met de cliënt. Met als gevolg het op gang brengen van een veranderingsproces bij alle betrokkenen. Een positieve bijwerking daarvan is dat probleemgedrag afneemt.

Ook werkt Zorg in Balans waar mogelijk systeemgericht. Dit houdt niet altijd in dat je direct met het hele gezin werkt. Het is een visie waarmee je als ambulante begeleider naar een cliënt kijkt. Het resultaat is een manier van werken vanuit principes als rollen, interacties en communicatie. Afhankelijk van de samenstelling van het systeem bepaald de ambulante begeleider samen met de cliënt hoe deze principes worden ingezet.

Uitsluitcriteria

Niet iedere zorgvraag kan door Zorg in Balans worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

  • Geen cliënten onder de 18 jaar
  • Onveiligheid voor begeleiders

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld en of zich later heeft ontwikkeld. Hierdoor kan het zijn dat Zorg in Balans niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurt zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

  • Onveilig voor begeleiders
  • Fysieke agressie
  • Suïcidaliteit van cliënt

Kwaliteit

Zorg in Balans hecht grote waarde aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Vandaar dat wij in 2018 hebben gekozen om te starten met de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering voor individuele ambulante begeleiding. Sinds 25 februari 2019 zijn wij de trotse eigenaar van het erkende ISO 9001:2015 certificaat! Natuurlijk zijn wij hier ontzettend blij mee en zullen ons blijven committeren aan de eisen die gesteld worden. Hieronder staat een link naar het certificaat:

Zilliz

Zorg in Balans werkt met het systeem Zilliz. Zilliz is een ‘social eHealth network’, waarin hulpverlener, cliënt en sociale omgeving van de cliënt samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandelplan worden gewerkt met heldere doelen die aan de hand van het zorgplan zijn samengesteld, transparante rapportage en evaluatie mogelijkheden.

Zorg in Balans heeft Zilliz op actief staan. Hierdoor hebben cliënten toegang tot hun eigen dossier. Voor veel cliënten levert dat een vorm van ‘eigen regie’ op waar ze tevreden mee zijn. De cliënten kunnen zelf over hun eigen voortgang schrijven en reageren op rapportages van begeleiders. Hierdoor wordt er gewerkt aan versteviging van de eigen regie van de cliënt. Het denkvermogen wordt aangesproken en cliënt is naar eigen vermogen, eigenaar en regisseur van zijn eigen plan.