Producten en diensten

Zorg in Balans biedt de volgende producten en diensten aan:

(Intensieve) Ambulante begeleiding (WMO)

Intensief betekent dat de begeleider veel aanwezig is. Intensief staat ook voor het nauw samenwerken met mogelijk andere betrokken hulpinstanties, zoals bijvoorbeeld een psycholoog, therapeut of bewindvoerder. Ambulant betekent dat begeleiding in de thuissituatie of in de buurt wordt gegeven. Begeleiding is doelgericht werken aan de aanwezige hulpvragen. Zorg in Balans biedt reguliere- en specialistische (ambulante)begeleiding aan op basis van WMO, Zorg in Natura of PGB.

Beschermd wonen (WMO)

Zelfstandig wonen is niet altijd vanzelfsprekend. Soms komen hier ongeplande hulpvragen en behoefte aan ondersteuning bij kijken. Zorg in Balans biedt hiervoor de oplossing.  Wij bieden beschermd wonen aan vanuit de eigen woning, dit betekent dat de situatie zo gewoon mogelijk blijft om in de samenleving te participeren, gewoon vanuit de eigen woning. 

Dagelijks wordt er bezoek van een begeleider ingepland. Voor noodsituaties is er 24 uur per dag 7 dagen in de week iemand telefonisch beschikbaar. Bij nood zijn wij binnen 10 minuten op de desbetreffende locatie.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Soms lukt het niet allemaal alleen thuis, en is er behoefte aan extra hulp. Zorg in Balans biedt hulp in de thuissituatie, dit gebeurt meestal aan de hand van een aantal vaste contactmomenten. Een vaste begeleider komt thuis langs om te kijken hoe we de zelfstandigheid kunnen vergroten of in stand kunnen houden.

 

 • Cliëntprofiel / beschermd wonen / ambulante ondersteuning / WLZ

  In de tekst hieronder beschrijven wij ons cliëntprofiel, dit hoeft niet te betekenen dat alle hulpvragen op jou van toepassing zijn. Bij een aantal van onderstaande hulpvragen zouden wij een samenwerking met elkaar kunnen aangaan.

  Onze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben ten aanzien van hun sociale redzaamheid dagelijks intensieve begeleiding nodig. Er is sprake van verlies van zelfregie en van een verstoord dag en nachtritme. Cliënten kunnen onder andere grote problemen hebben met het onderhouden van sociale relaties en het invullen van de dag. Tot deelname aan het maatschappelijk leven is de cliënt nagenoeg niet of onvoldoende in staat en vaak ook niet geïnteresseerd. Daarnaast kunnen er forse beperkingen zijn in de besluitnemings- en  oplossingsvaardigheden en bij het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken. De cliënten hebben in het algemeen begeleiding nodig bij het beheren van geld en het verrichten van administratieve handelingen. Ze reizen doorgaans met begeleiding. De cliënten hebben in het algemeen intensieve ondersteuning nodig ten aanzien van alle cognitieve/psychische functies.

 • Doel

  De kern van de begeleiding isgericht op stabilisatie en continuering van de situatie dan wel verbetering van de situatie. Er kan echter ook sprake zijn van begeleiding bij achteruitgang of bij het voorkomen van achteruitgang. 

  Ten aanzien van algemene dagelijkse verrichtingen(ADL) hebben de cliënten in het algemeen behoefte aan toezicht of stimulatie met betrekking tot de persoonlijke verzorging, het opruimen en schoon houden van de leefomgeving of het doen van boodschappen.

  Ten aanzien van mobiliteit hebben de cliënten in het algemeen weinig tot geen hulp nodig hulp nodig. 

  Bij deze cliënten kan terugkerend sprake zijn van enige gedragsproblematiek, maar die is hanteerbaar in de context van voldoende begeleiding. Dit speelt met name bij reactief gedrag met betrekking tot interactie. De psychiatrische problematiek bij deze cliënten varieert van passief tot actief.

 • Vorm

  Setting: Zelfstandig wonen met een bereikbaarheidsdienst of inwonend bij de ouders. 
  Nachtdienst: Bereikbaarheidsdiensten op alle dagen van het jaar.
  Leveringsvoorwaarde: bij hulpvraag voortdurend in de nabijheid.

 

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.