Over ons

Ons team staat voor je klaar!

Zorg in Balans is erkend zorgverlener in Nijmegen en gecontracteerd zorgaanbieder te Arnhem, Overbetuwe en Ede. Wij bieden begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke, psychische of sociale beperking. Wij werken samen met verschillende welzijnsorganisaties zoals; Pluryn, Kairos, Werkbedrijf, reclassering, Stichting MEE, vrijwilligersorganisaties, sociale wijkteams en andere zorgorganisaties. Daarnaast zetten wij in op weerbaarheidstrainingen, muziek als dagbesteding en persoonlijke ontwikkeling.

Wij ondersteunen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Eigen kracht en mogelijkheden zijn het uitgangspunt: naar eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving. Zorg in Balans is een kleine zorginstelling en werkt met een hecht en zeer betrokken team.

DSC04304

Gino Berhitu

Eigenaar & Ambulant begeleider

Mijn naam is Gino Berhitu, eigenaar en ambulant begeleider bij Zorg in Balans. Ik heb ruim 15 jaar ervaring in de zorg, mijn specialisme ligt voornamelijk bij complexe gedragsproblematieken.
Inmiddels heb ik 4 jaar geleden Zorg in Balans opgericht, mijn visie is dat je vooral naast de cliënt moet gaan staan. Het mee bewegen en het actief luisteren naar de behoeften en wensen van de cliënt staat hierin centraal. Wederzijds respect is nodig om een goede basis en vertrouwensband te creëren.

DSC04255

Bart van Domburg

Ambulant begeleider

Ik ben een ambulant begeleider die veel waarde hecht aan eerlijke communicatie. De cliënt in zijn of haar kracht stellen om doelen te behalen en vooral te kijken naar wat de cliënt wel kan. Tijdens dit proces maak ik gebruik van mijn eigen kwaliteiten, namelijk: goed luisteren naar de behoeftes van de cliënt, relativeren en motiveren, het uitstralen van de 3 R’s (rust, reinheid en regelmaat) en het tonen van betrokkenheid.

DSC04151

Chaka Suitela

Ambulant begeleider

Ik ben Chaka Suitela ambulant/persoonlijk begeleider. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met diverse doelgroepen zoals jeugd/lvb/ggz. Met een sterk inlevingsvermogen en menselijke benadering maakt het mij mogelijk om met ieder individu contact te leggen.

DSC04125

Artemis Tsouknidis

Ambulant begeleider & Vennoot

Mijn naam is Artemis Tsouknidis, vennoot, ambulant begeleider en kwaliteitsmedewerker bij Zorg in Balans.

Na ruim een jaar gewerkt te hebben met de doelgroep verstandelijk gehandicapten, werk ik nu inmiddels 3 jaar bij Zorg in Balans als ambulant begeleider.

Ik ben een echt mensenmens, ik heb van jongs af aan graag met mensen willen werken. In het bijzonder met mensen die de grip op het leven eventjes kwijt zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen opzoek gaan naar kansen en mogelijkheden om weer lichtpuntjes te herkennen. Ik ben laagdrempelig in contact, open en eerlijk en zonder waardeoordeel.

FotoJim kopie

Jim van Alst

Ambulant begeleider

Mijn naam is Jim, ik heb inmiddels 10 jaar ervaring in het werken met verschillende specifieke doelgroepen als coach, woonbegeleider, persoonlijk begeleider en de afgelopen 4 jaar als ambulant begeleider.

Het werken met mensen en daarbij het steuntje in de rug bieden die nodig is geeft mij veel energie. Ik ben van nature een vrij rustig persoon, iemand die betrokken, sociaal, sportief en ondernemend is. Ik werk graag op mate van gelijkheid en bied een veilige omgeving, waarbij via zelfregulatie stappen gezet kunnen worden naar meer zelfstandigheid.

DSC04069

Max Koekkoek

Ambulant begeleider & Kwaliteitsmedewerker

Mijn naam is Max Koekkoek. Ik heb de opleiding toegepaste psychologie gedaan. Na mijn studie heb ik op verschillende plekken gewerkt. Ik ben bij Zorg in Balans gaan werken omdat ik me goed kon vinden waar Zorg in Balans voor staat namelijk; goede zorg waarbij je samen naar een doel werkt. Binnen mijn begeleiding ben ik het type begeleider die rust uitstraalt. Ik bekijk samen met de hulpvrager wat er nodig is en stel een plan op. Ik ben betrouwbaar en sta klaar als men mij nodig heeft.

Binnen Zorg in Balans ben ik verantwoordelijk voor verschillende dingen. Zo maak ik de planning ken ik het kwaliteitssysteem goed en doe ik de in en uitstroom. Daarnaast begeleid ik ook.

Ik werk graag met het team samen om de mensen een steuntje in de rug te geven daar waar het nodig is.

DSC04095

Isja van Mierle

Ambulant begeleider

Mijn naam is Isja van Mierle ik ben een luisterend oor, direct, sta altijd klaar voor een ander, eerlijk en positief ingesteld.

In mijn werk neem ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn taak en staat de cliënt centraal. Hierbij ga ik uit van de kwaliteiten en competenties van de cliënt. Ik ga samen met mijn cliënt de weg zoeken die voor hem of haar het meest oplevert.

Ik neem de tijd om te luisteren, observeren en te evalueren. Ik ben een stabiele factor voor de cliënten, dit uit zich in het vertrouwen vanuit de cliënt naar mij en andersom. Ik wil het beste halen uit mijn cliënten en mijzelf. Zorgen voor een veilige en stabiele vertrouwensband, overzicht creëren en optimaal bijdragen als lid van een team.

DSC04296

Ferat Kurum

Beleidsmedewerker

Mijn naam is Ferat, ik heb ruim 14 jaar ervaring in de zorg. Ik heb lang in de psychiatrie gewerkt daarna heb ik bij verschillende instanties gewerkt als bijvoorbeeld gezinscoach maar ook op de crisisafdeling bij een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. Op dit moment werk als coördinator en als beleidsmedewerker. Ik geef cursussen en trainingen op gebied van begeleidingsstijlen en methodisch werken.

Binnen Zorg in Balans ben ik voornamelijk bezig om beleidsmatig het team te versterken om zo de kwaliteit naar een volgende stap te liften. Kwaliteit van zorg is een onderwerp die altijd aandacht nodig heeft. Samen met het team Zorg in Balans staan we voor goede kwalitatieve zorg waarbij de mens centraal staat.

Onze kernwaarden

Laagdrempelig

Op werkdagen zijn we de gehele dag
telefonisch bereikbaar. Zo nodig wordt u
door u vaste contactpersoon teruggebeld.
Ons kantoor is centraal gelegen en makkelijk
bereikbaar met het openbaar vervoer.

Samenwerken

Zorg in Balans werkt met een klein team, hierdoor zijn communicatie lijnen korter en zijn de medewerkers meer betrokken bij de casuïstiek.

Betrokkenheid

Onze begeleiders kennen alle cliënten.

Innovatief

Zorg in Balans draagt actief en effectief bij aan het continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem, onder andere door de de ISO9001:2015 certificering.

Bewustzijn

Er wordt gewerkt aan versteviging van de eigen regie van de cliënt. Het denkvermogen wordt aangesproken en de cliënt is naar vermogen eigenaar en regisseur van zijn eigen plan.

Respect

Zorg in Balans kent een basishouding van respect en meerzijdige partijdigheid.