Algemeen

 

 • Zorg in Balans en creativiteit

  Zorg in Balans en anders kijken naar.. Methode Heijkoop
  Deze methode zetten wij in als tool om begeleiders op een vanzelfsprekende manier te cliënt opnieuw te laten leren kennen. Dit leidt tot een genuanceerdere kijk op de lichaamstaal, verwachtingen, denken over en beleven van de cliënt en zichzelf. Er ontstaat een betekenisvolle manier van kijken. Die nieuwe kijk heeft invloed op het contact en de relatie met de cliënt. Met als gevolg het op gang brengen van een veranderingsproces bij alle betrokkenen. Een positieve bijwerking daarvan is dat probleemgedrag afneemt. 

 • Zorg in Balans en Systeemgericht werken

  De Chinese filosoof Confucius (551 v.C.) zei het volgende: “Wie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis, wie kennis heeft komt tot wijsheid, wie wijs is kan zijn hart recht maken, wie zijn hart rechtgemaakt komt tot zelfvolmaking, wie zijn karakter volmaakt heeft kan zijn gezin regelen, wie zijn gezin kan regelen, kan de Staat regeren (Filosofie, 2017).”

  Confucius vertelt dat er kennis wordt opgedaan wanneer men de samenhang der dingen doorziet. Er zullen geheid verschillende definities aan een gezinssysteem verbonden kunnen worden. Uitgaand van de uitspraak van Confucius en de definitie vanuit het boek van Nabuurs zou een gezinssysteem gekenmerkt worden als een samenhang van personen met doelgerichte betrekkingen en relaties.

  Zorg in Balans gaat uit van deze definitie. Als wij met een cliënt werken, gebruiken wij waar mogelijk is een systeemgericht aanpak. Wij geloven dat gedrag op zich nooit zelfstandig ontstaat, maar wordt beïnvloed door de omgeving. Door deze aanpak slagen wij erin om gebruik te maken van het sociale netwerk en verschillende verbanden en relaties te analyseren. Door deze analyse zijn wij beter in staat om passende hulp en ondersteuning te kunnen aanbieden aan de cliënt.

 • Uitsluitcriteria

  Niet iedere zorgvraag kan door Zorg in Balans worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

  Ernstige verslavingsproblematiek
  Geen cliënten onder de 18 jaar  

  Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld en of zich later heeft ontwikkeld. Hierdoor kan het zijn dat Zorg in Balans niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurd zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

  De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

  Onveilig voor begeleiders
  Fysieke agressie
  Ernstige verslavingsproblematiek
  Suïcidaliteit van cliënt

 • Kwaliteit

  Zorg in Balans hecht grote waarde aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Vandaar dat wij in 2018 hebben gekozen om te starten met de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering voor individuele ambulante begeleiding. Sinds 25 februari 2019 zijn wij de trotse eigenaar van het erkende ISO 9001:2015 certificaat! Natuurlijk zijn wij hier ontzettend blij mee en zullen ons blijven committeren aan de eisen die gesteld worden. Hieronder staat een link naar het certificaat:

  ISO 9001:2015 certificaat

 • Zilliz

  Zorg in Balans werkt met het systeem Zilliz. Zilliz is een ‘social eHealth network’, waarin hulpverlener, cliënt en sociale omgeving van de cliënt samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandelplan worden gewerkt met heldere doelen die aan de hand van het zorgplan zijn samengesteld, transparante rapportage en evaluatie mogelijkheden.

  Zorg in Balans heeft Zilliz op actief staan. Hierdoor hebben cliënten toegang tot hun eigen dossier. Voor veel cliënten levert dat een vorm van ‘eigen regie’ op waar ze tevreden mee zijn. De cliënten kunnen zelf over hun eigen voortgang schrijven en reageren op rapportages van begeleiders. Hierdoor wordt er gewerkt aan versteviging van de eigen regie van de cliënt. Het denkvermogen wordt aangesproken en cliënt is naar eigen vermogen, eigenaar en regisseur van zijn eigen plan.

 

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.