Missie en visie

Missie en Visie

Onze missie is het zijn van een adequate zorgaanbieder waar intensieve persoonlijke zorg en betrokkenheid optimaal zijn en de begeleiding maatwerk blijft.

Zorg in Balans wilt een organisatie zijn die samen met de cliënt ontworpen doelen en opdrachten uitvoert en binnen persoonlijk gestelde tijden doelen behaald en deze daar waar nodig is bijstelt. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren, onder andere doormiddel van onze expertise om een effectieve maatschappelijke re-integratie te realiseren. Zodat de cliënt uiteindelijk met behulp van aangereikte handvaten zoveel mogelijk zelf kan participeren in de samenleving.

Wij streven naar een samenwerking die zich kenmerkt door vertrouwen, ontwikkelbereidheid, integriteit en resultaatgericht.

Ons doel

Wij willen (jong)volwassenen en gezinnen (weer) naar eigen vermogen laten participeren in de samenleving. Wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor (jong)volwassenen met een beperking om zich verder te ontwikkelen. Daarom richten we al onze energie, middelen en mogelijkheden op het versterken van kwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen.

Zorg in balans website vernieuwde fotos-5-min

Belangrijke kernpunten

Elke cliënt is uniek

Zorg in Balans is zich ervan bewust dat er niet één soort cliënt bestaat. Daarom hanteren wij verschillende begeleidingsstijlen. Wij zijn in staat te levelen en op deze manier in te spelen op de belevingswereld van onze cliënten, door het aanbieden van zorg op maat bewegen wij mee met de cliënt. Het is mogelijk voor de cliënt om medezeggenschap te hebben in het kiezen van een juiste persoonlijke begeleider.

We ondersteunen en begeleiden, maar nemen niet over

Bij dit kernpunt komen we terug op empowerment. Het is voor Zorg in Balans van belang dat de cliënt het altijd zoveel mogelijk zelf blijft doen. Om dit zo overzichtelijk mogelijk te maken voor de cliënten, begeleiden wij door het bieden van structuur. Structuur schept orde en maakt dingen overzichtelijk en herkenbaar.

We gaan uit van de kansen en mogelijkheden in plaats van de beperkingen en belemmeringen

Zorg in Balans focust zich op het signaleren van kansen in plaats van de nadruk te leggen op beperkingen. Hierdoor denken wij in mogelijkheden. Wij gaan ervan uit dat ieder individu beschikt over een aantal kernkwaliteiten. Deze kernkwaliteiten willen we inzetten tijdens het bevorderen van de zelfredzaamheid en veranderingsprocessen.

We doen het samen met de cliënt

Door in dialoog te gaan met de cliënt, luisteren wij actief naar de zender. Op deze manier proberen wij zo nauwkeurig mogelijk de wensen, de behoeften en de hulpvraag van de cliënt in kaart te brengen. Aan de hand van deze informatie formuleren wij samen met de cliënt een passend en adequaat zorgplan. Deze evalueren wij tweemaal per jaar, om het plan bij te stellen en de begeleidingsdoelen actueel te houden.