Klachten

Klachten

Zorg in Balans hecht veel waarde aan goede zorgverlening. Ondanks dat wij altijd ons best doen om dit zo goed mogelijk te leveren kan er altijd wat mis gaan. Zorg is, en blijft, mensenwerk. Als u een klacht heeft dan hopen wij daar samen met u een passende oplossing voor te vinden. Hieronder vindt u ons klachtenreglement, het klachtenformulier en het klachten jaarverslag:

Wij hopen er natuurlijk samen met u uit te komen, maar er zijn situtaties denkbaar waarin dit niet lukt. U kunt zch dan wenden tot Stichting Zorggeschil. Deze onafhankelijke klachtencommissie zal dan uw klacht in behandeling nemen. Hiermee voldoet Zorg in Balans aan de eisen die worden gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). De uitspraken van deze onafhankelijke klachtencommissie zijn bindend en zullen worden overgenomen door Zorg in Balans.