Producten en diensten

Wij bieden u de volgende producten en diensten aan:

(Specialistische) Ambulante begeleiding (WMO/ZIN en PGB)

Zorg in Balans biedt reguliere- en specialistische begeleiding aan op basis van WMO, Zorg in Natura of PGB (vanaf 18 jaar). De sociale wijkteams verstrekken deze indicatie. Er is veel samenwerking tussen zorgverlener en de sociale wijkteams, ook werken we mogelijk samen met andere betrokken hulpinstanties zoals bijvoorbeeld een psycholoog, therapeut of bewindvoerder. Ambulant betekent dat begeleiding in de thuissituatie of in de buurt wordt gegeven. Begeleiding is doelgericht werken aan de aanwezige hulpvragen, deze hulpvragen zijn anders dan bij een beschermd wonen/Wlz indicatie vaak gepland.

Beschermd wonen (WMO/PGB)

Zelfstandig wonen is niet altijd vanzelfsprekend. Soms komen hier ongeplande hulpvragen en behoefte aan ondersteuning bij kijken. Zorg in Balans biedt hiervoor de oplossing. Wij bieden beschermd wonen aan vanuit de eigen woning, dit betekent dat de situatie zo gewoon mogelijk blijft om in de samenleving te participeren, gewoon vanuit de eigen woning. Zo’n beschermd wonen aanvraag wordt gedaan bij de GGD toegang beschermd wonen. Toegang Beschermd Wonen adviseert aan centrumgemeente Nijmegen of iemand in aanmerking komt voor Beschermd wonen. In de regio Gelderland-Zuid voert de GGD deze taak uit. Centrumgemeente Nijmegen neemt het besluit en verstrekt de indicatie.
Ook kan er een beschermd wonen indicatie worden afgegeven door de sociale wijkteams in Arnhem.
Bij deze indicatie wordt vrijwel dagelijks een bezoek van een begeleider ingepland. Voor noodsituaties is er 24 uur per dag 7 dagen in de week iemand telefonisch beschikbaar. Bij nood zijn wij binnen 10 minuten op de desbetreffende locatie.

Wet Langdurige Zorg (WLZ/PGB)

Ook voor permanent intensieve zorg en/of toezicht kun je terecht bij Zorg in Balans. Wie gebruik wil maken van de Wlz moet een indicatie aan vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Het CIZ beoordeelt of u zorg kunt krijgen uit de Wlz. Dit kunnen mensen zijn met een ernstige beperking of psychische stoornis. Met zo’n Wlz indicatie kunt u zelfstandig wonen en met een persoonsgebonden budget zelf zorg inkopen bij Zorg in Balans.

Net zoals een beschermd wonen indicatie worden er dagelijks contactmomenten ingezet.
Voor noodsituaties is er 24 uur per dag 7 dagen in de week iemand telefonisch beschikbaar. Bij calamiteiten zijn wij binnen 10 minuten op de desbetreffende locatie.

Cliëntprofiel / beschermd profiel / ambulante ondersteunig / WLZ

Onze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben ten aanzien van hun sociale redzaamheid dagelijks intensieve begeleiding nodig. Er is sprake van verlies van zelfregie en van een verstoord dag- en nachtritme. Cliënten kunnen onder andere grote problemen hebben met het onderhouden van sociale relaties en het invullen van de dag. Tot deelname aan het maatschappelijk leven is de cliënt nagenoeg niet of onvoldoende in staat en vaak ook niet geïnteresseerd. Daarnaast kunnen er forse beperkingen zijn in de besluitnemings- en oplossingsvaardigheden en bij het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken. De cliënten hebben in het algemeen begeleiding nodig bij het beheren van geld en het verrichten van administratieve handelingen. Ze reizen doorgaans met begeleiding. De cliënten hebben in het algemeen intensieve ondersteuning nodig ten aanzien van alle cognitieve/psychische functies.

Doel

De kern van de begeleiding is gericht op stabilisatie en continuering van de situatie dan wel verbetering van de situatie. Er kan echter ook sprake zijn van begeleiding bij achteruitgang of bij het voorkomen van achteruitgang.

Ten aanzien van algemene dagelijkse verrichtingen (ADL) hebben de cliënten in het algemeen behoefte aan toezicht of stimulatie met betrekking tot de persoonlijke verzorging, het opruimen en schoonhouden van de leefomgeving of het doen van boodschappen.

Ten aanzien van mobiliteit hebben de cliënten in het algemeen weinig tot geen hulp nodig.

Bij deze cliënten kan terugkerend sprake zijn van enige gedragsproblematiek, maar die is hanteerbaar in de context van voldoende begeleiding. Dit speelt met name bij reactief gedrag met betrekking tot interactie. De psychiatrische problematiek bij deze cliënten varieert van passief tot actief.

Vorm

  • Setting: Zelfstandig wonen of inwonend bij ouders met een bereikbaarheidsdienst.
  • Nachtdienst: Bereikbaarheidsdiensten op alle dagen van het jaar.
  • Leveringsvoorwaarde: Bij hulpvraag voortdurend in de nabijheid.