Begeleidingstraject

Begeleidingstraject

Nieuwe aanmeldingen kunnen telefonisch, per e-mail of per post ontvangen worden. Cliënten kunnen aangemeld worden door verwijzers, henzelf, ouders of instellingen. Na de aanmelding volgt de intake. Momenteel zijn er geen wachtlijsten dit betekent dat de zorg snel opgestart kan worden.

In de intakefase gaan begeleiders en cliënt in gesprek over de hulpvragen van de cliënt. Ook worden de verwachte resultaten van de begeleiding, de inhoud van de zorg en de algemene afspraken vastgelegd in het begeleidingsplan.

ZIB_24052024-22

Wij richten onze begeleiding vooral op de volgende domeinen:

Werk en dagbesteding

Vinden van passende behandeling

Dag- en nachtritme

Communicatie en begeleiding naar instanties toe

Stabiliteit en veiligheid

Hulp bij administratie en financiën.

Het creëren, of vergroten, van een sociaal-maatschappelijk netwerk

Vertrouwen als ingang

Een van de dingen die elk mens op weg naar volwassenheid moet leren is wie hij vertrouwen kan. Geluk, veiligheid en zelfs het leven kan aan de verkeerde personen, instanties of zaken toevertrouwd worden. Vertrouwen is essentieel voor elke relatie die werkelijk wat betekent. Bij veel van onze cliënten is het vertrouwen geschonden of is dit beschadigd door hulpverleners in het verleden. Zorg in Balans probeert integer en transparant te handelen, niet door tegenover de cliënt te staan maar juist naast de cliënt. Wij spelen als zorgverlener direct in op het vergroten en verkrijgen van vertrouwen. Wij leveren waar nodig is nazorg om een goede overdracht te waarborgen.

Praktische hulp

Daarna is het bieden van praktische hulp een volgende stap. Zo begeleiden we cliënten bij administratieve en financiële zaken, het zoeken van werk of een woning en bijvoorbeeld het aanvragen van inkomensondersteuning of toeslagen. Tijdens deze praktisch periode leren we de cliënt beter kennen en kunnen we onderliggende problemen signaleren en, waar nodig is, de cliënt begeleiden naar een voor hen relevante behandelaar/hulpverlenende instanties. In dit proces ondersteunen wij waar nodig is, bijvoorbeeld door mee te gaan naar de afspraken en te bemiddelen tijdens gesprekken.

Participeren naar vermogen

Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Zorg in Balans hoopt cliënten door middel van een begeleidingstraject handvaten en middelen toe te reiken die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het participatievermogen van de cliënt. Een bijdrage leveren geeft de cliënt voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Meedoen kan op verschillende manieren. Dit kan bijvoorbeeld via een reguliere baan, mocht dit niet lukken ondersteunen wij cliënten ook bij het vinden van beschut werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Niet iedereen kan dit op geheel eigen kracht, en dat is ook helemaal niet erg. Sommige cliënten hebben daarbij ondersteuning nodig, deze bieden wij graag, om vervolgens misschien wel op geheel eigen kracht verder te gaan en de regie weer zelf in handen te nemen.

Nazorg

Zorg in Balans draagt ook zorg voor cliënten na het begeleidingstraject door middel van nazorg. Als de cliënt uitstroomt, zullen wij de cliënt assisteren bij de overdracht van zijn dossier.